holy mountain.

holy mountain.


8 notes
tagged as: alejandro jodorowsky. the holy mountain. la montaña sagrada. jesus christ. jesús. surrealism. chile. psicomagia. tarot.

  1. josiahlloydart reblogged this from wesleep
  2. obvi-homo-witch reblogged this from wesleep
  3. sukhie reblogged this from wesleep
  4. wesleep posted this